ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัปเดตครั้งสุดท้าย: 07 ก.ค. 2022

AmoyShare ทำให้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานสำหรับคุณบนเว็บไซต์นี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่าใช้เว็บไซต์หรือบริการ

ในการใช้เว็บไซต์คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ในกรณีที่กฎหมายห้ามไว้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการแก้ไขทั้งหมดในทางกฎหมายและในความยุติธรรมสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้.

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

1 บริการ

คุณรับทราบว่าเว็บไซต์เป็นเครื่องมือค้นหาและเครื่องมือดาวน์โหลดที่ใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะ แต่ไม่ จำกัด เพียงเว็บไซต์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาจากหลายเว็บไซต์รวมทั้งดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียง

อย่างไรก็ตาม AmoyShare เป็นผู้ให้บริการ แต่ไม่รับผิดชอบต่อการดาวน์โหลดใด ๆ เว็บไซต์และบริการอยู่ภายใต้กฎหมาย เราไม่สนับสนุนให้เอาผิดชักจูงหรืออนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจละเมิดกฎหมายใด ๆ

2. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ AmoyShare ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า AmoyShare จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีให้บนหรือ ผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

3 ภาพ

โลโก้ส่วนหัวของหน้ารูปภาพและกราฟิกทั้งหมดที่แสดงบนไซต์นี้เป็นเครื่องหมายบริการเครื่องหมายการค้าและ / หรือชุดทางการค้า (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมาย") ของ AmoyShare หรือผู้อนุญาตบุคคลที่สาม ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้การใช้คัดลอกส่งต่อแสดงดัดแปลงหรือแจกจ่ายเครื่องหมายใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AmoyShare เป็นสิ่งต้องห้ามและอาจละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกา และ / หรือประเทศอื่น ๆ

4 การป้องกัน

คุณตกลงที่จะปกป้องชดใช้และระงับ AmoyShare บริษัท ในเครือและเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนและพนักงานของพวกเขาโดยไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องความสูญเสียความเสียหายหนี้สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดรวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ เนื้อหาผู้ใช้ของคุณการใช้งานเว็บไซต์หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้

5 ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยัง AmoyShare รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อเสนอแนะเช่นคำถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์โปรแกรมหรือบริการอื่น ๆ ของ AmoyShare ("คำติชม") ให้ถือว่าเป็น ไม่เป็นความลับ

AmoyShare จะไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับคำติชมดังกล่าวและจะมีอิสระในการทำซ้ำใช้เปิดเผยจัดแสดงจัดแสดงแปลงร่างสร้างผลงานลอกเลียนแบบและแจกจ่ายคำติชมให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อ จำกัด และมีอิสระที่จะใช้แนวคิดใด ๆ แนวคิดความรู้หรือเทคนิคที่มีอยู่ในคำติชมดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการพัฒนาการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานคำติชม

6. การผลิตซ้ำ

การทำสำเนาข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตที่มีอยู่ในที่นี้จะต้องมีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือตำนานที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของ AmoyShare บนสำเนาของเอกสารใด ๆ ที่คุณทำขึ้น ใบอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์และการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

7. เครื่องหมายการค้า

AmoyShare เป็นเครื่องหมายการค้าของ AmoyShare Co. , Ltd. และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามกฎหมาย สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก AmoyShare Co. , Ltd. ในแต่ละกรณี การใช้เครื่องหมายการค้า AmoyShare เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก AmoyShare จะถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งละเมิดกฎหมาย

8. การรับประกันของคุณ

ขอรับรองว่า:

 1. (Ⅰ) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้กับ AmoyShare ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ AmoyShare และบริการเป็นความจริงถูกต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 2. (Ⅱ) คุณมีอำนาจและสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ข้อกำหนดในการให้บริการนี้
 3. (Ⅲ) คุณบรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาผูกพันกับ AmoyShare
 4. (Ⅳ) คุณจะขอการอนุมัติจากรัฐบาลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้มีผลบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการ
 5. (Ⅴ) คุณจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทั้งหมดของคุณภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ตามกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ
 6. (Ⅵ) บทบรรณาธิการข้อความกราฟิกภาพและเสียงและเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีให้สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์นี้และที่ AmoyShare ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้:
 1. (1) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
 2. (2) เป็นการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทหรืออนาจาร
 3. (3) ส่งผลให้เกิดการฉ้อโกงผู้บริโภคความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์การละเมิดสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาหรือทำให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ
 4. (4) ส่งเสริมความรุนแรงหรือมีคำพูดแสดงความเกลียดชัง
 5. (5) ฝ่าฝืนกฎหมายธรรมนูญเทศบัญญัติหรือข้อบังคับใด ๆ หรือ
 6. (6) มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

9 ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายใด ๆ ก็ตามความรับผิดทั้งหมดของ AmoyShare และซัพพลายเออร์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้และการเยียวยาเฉพาะสำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะ จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณจ่ายผ่านบริการ

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไม่ว่าในกรณีใด AmoyShare หรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษโดยบังเอิญทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียการใช้งานข้อมูล หรือผลกำไรแม้ว่า AmoyShare หรือซัพพลายเออร์รายใดได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าการแก้ไขจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

10 การสิ้นสุด

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ติดต่อเรา

หากมีคำถามใด ๆ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] เพื่อขอความช่วยเหลือ ขอบคุณ.